Det är den andra utlovade höjningen sedan den nya regeringen tillträdde, efter att det bekräftats att pensionerna i år höjs med 0,9 procent. I båda fallen gäller höjningarna retroaktivt sedan 1 januari.

Höjningen av de offentliganställdas löner kommer att innebära en belastning på statskassan på 3,2 miljarder euro i år. Om den låga inflationen består som planerat kommer de offentliganställda att återvinna tre procentenheter av sin köpkraft, sedan PP-regeringen avtalade successiva höjningar med arbetsmarknadens parter 2018.