Den ekonomiska avmattningen slår som väntat mot sysselsättningen. Arbetslösheten sjunker normalt i januari men i år steg antalet registrerade arbetssökande med 90 248 personer. Det totala antalet registrerade arbetslösa ligger därmed på 3,25 miljoner.

Antalet inskrivna hos försäkringskassan sjönk i ännu större utsträckning, med 244 044 personer till sammanlagt 19,16 miljoner.