En rapport från OECD anger att världens ledande ekonomier noterade en återhämtning i juli på i genomsnitt 0,98 procent. Spanien backade dock ytterligare och gjorde det dessutom mest av alla. Även om länder som Slovenien, Slovakien, Mexiko och Australien också noterade negativa tillväxter i juli, översteg dessa ej 0,25 procent.