Enligt Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal krävs ett resolut program för att minska statsskulden under de närmaste åren, om denna inte ska låsa sig på rekordhöga nivåer. Redan nu uppgår skulden till 114,1 procent av Spanien BNP eller 1,3 biljoner euro, vilket är den högsta nivån någonsin.

Sedan slutet av 2019 och fram till och med september har den spanska statsskulden ökat med 120 miljarder euro, som en konsekvens av coronapandemin. Det är nästan lika mycket som det årliga anslaget för pensionerna förra året, som var på 135 miljarder.