Det var onsdag 24 februari som Sánchez meddelade i kongressen att regeringen inom de närmaste veckorna ska anta ett nytt stödpaket på elva miljarder euro för att hjälpa företagen. Sánchez betonade att det handlar om att stödja företag som var konkurrenskraftiga före krisen, så att de kan ta sig igenom de restriktioner som ännu väntar, innan pandemin kan anses vara över.

Som mottagare angav regeringschefen turismen, hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln.
– Målet är att stärka deras solvens så att de kan återuppta sin ekonomiska aktivitet, göra nödvändiga investeringar och anställa den personal de behöver för att inleda den ekonomiska återhämtningen med full kraft, citeras Pedro Sánchez i tidningen Diario Sur.

Vid inget tillfälle nämndes dock huruvida hjälpen kommer att ske i direkt form, som är det som näringsidkarna efterfrågar. Inte heller definierades hur de elva miljarderna ska fördelas. Spanska centralbanken är principiellt emot direkta stöd, medan regeringen hittills har varit splittrad i frågan. Unidas Podemos förespråkar dem, medan finansministern Nadia Calviño (PSOE) är tveksam till att ge icke återbetalningsbart stöd. Slutsatsen enligt Diario Sur, är att beslutet sannolikt ännu inte är fattat och att det återstår att se den exakta formen på regeringens hjälppaket.