Marknadspriset på el stiger inte bara konstant sedan försommaren. Prisuppgången sker dessutom i allt raskare takt. På torsdagen kommer grossistpriset mellan klockan 22 och 23 ligga på 198,85 euro, alltså mycket nära 200-strecket. Situationen är speciellt anmärkningsvärd om man jämför med 31 januari i år, då marknadspriset låg på 0,89 euro per megawattimme.

Marknadspriset på el är nu nära fem gånger så högt som för ett år sedan. Det skylls främst de extremt höga gaspriserna, som i sin tur markerar prisnivån för alla övriga energikällor, som i sig är betydligt billigare. Anledningen till att grossistpriset var så lågt sista januari var att förnyelsebara energikällor liksom kärnkraft täckte hela energibehovet och det var inte nödvändigt att tillgripa gas.
Enligt experter kommer de nuvarande omständigheterna dessutom att bestå en bit in i 2022.

Regeringen har slutligen bestämt att sätta hårt mot hårt, då den finner att elproducenterna tjänar mångmiljobelopp genom det nuvarande systemet. Ministerrådet har därför antagit ett reformpaket som bland annat har som mål att senast till 31 mars nästa år återvinna upp till 2,6 miljarder euro som energisektorn befinns ha tjänat extra på den senaste priseskaleringen. Detta ska bland annat täcka nya skattesänkningar av energin, för att få ned priset på elen för konsumenterna med hela 22 procent.

Energiministern Teresa Rivera har anklagat energibolagen för bristande empati och regeringschefen Pedro Sánchez finner deras agerande vara ”oacceptabelt”. Sánchez poängterar att energirereformen har fyra huvudsyften: strukturella förändringar, främjande av billig grön energi, stöd till särskilt utsatta abonnenter samt en kombination av reducerade skatter och minskade vinstmarginaler för elbolagen.

Reformen ogillas dock av energisektorn och de första att reagera har varit kärnkraftverken, som hotat med total lockdown.