Det rör sig om sammanlagt tio miljarder euro från fonden Next Generation, som Spanien kan komma att mottaga före årsskiftet. Innan krävs dock ett officiellt godkännande från samtliga EU-medlemmar, som har fyra veckor på sig för detta,

EU-kommissionen finner att Spanien påbörjat de reformer och åtgärder som avtalats, som villkor för hjälpen. I augusti fick Spanien, liksom flera andra länder, en förskottsbetalning på nio miljarder euro och nu väntas Spanien bli den första EU-medlemmen att erhålla den första ordinarie utbetalningen av stödet.

Regeringschefen Pedro Sánchez har kallar beskedet för ”utmärkta nyheter” för Spanien. Stödet är inräknat i budgeten för innevarande år.