Spaniens energiminister Teresa Ribera säger att den tillfälliga reformen kommer att träda i kraft från och med juni och innebära en signifikativ nedgång av elpriserna för konsumenter på den så kallade reglerade marknaden. Det är de drygt tio miljoner hushåll och 70 procent av företagen som har variabel taxa. De uppges erfara en minskning av sina elkostnader med mer än 30 procent. På sikt menar Ribera att även de med fasta kontrakt kommer att uppleva sänkta priser, när det blir dags att renovera deras kontrakt.

Grunden till prissänkningen ligger i det artificiella tak som sätts på naturgasen för energiproduktion. Priset för gas har mångdubblats de senaste månaderna och då det högsta priset alltid markerar det som betalas för samtliga energikällor, har elpriset stuckit iväg till rekordnivåer. Samtidigt har producenter av billigare energiformer gjort enorma vinster, då de fått lika mycket betalt per megawattimme som gasproducenterna.

Nu sätts alltså ett tillfälligt tak på gaspriset, som dessutom separeras från övriga energiformer. Det är något som Spanien efterlyst länge och som nu fler EU-länder verkar vilja följa efter. Inledningsvis uppgår taket till 40 euro per megawattimme och kommer successivt att höjas så att det i snitt kommer upp i 48,80 euro under det år som undantagsregeln inledningsvis kommer att gälla. Gaspriset har snittat 80 euro det senaste året, med toppar på mer än 200 euro per megawattimme.