Budgetpropositionen, som nu ska behandlas i kamrarna, uppges ha stora chanser att gå igenom och skulle därmed säkra den nuvarande regeringens kontinuitet resten av mandatperioden, som löper ut i slutet av nästa år. Förslaget inkluderar en ökning av utgifterna med omkring tio procent, med bland annat stöd av EU-fonder. Skatteintäkterna ökas också med drygt tre miljarder euro, genom den tillfälliga skatt som införs för förmögenheter som överstiger tre miljoner euro.

Pensionerna inflationsanpassas och anslagen för försvaret ökas kraftigt, med 25 procent till 12,3 miljarder euro. Det motsvarar 1,25 procent av budgeten och regeringen har förbundit sig att komma upp i två procent till 2029, enligt de riktlinjer som satts upp av Atlantpakten Nato.

Propositionen är baserad på flera omständigheter som är svåra att beräkna i nuläget, på grund av det oroliga världsläget. Det gäller främst inflationen och tillväxten. Regeringen har just skrivit upp tillväxtförväntningarna i år en aning till 4,4 procent medan siffran för 2023 skrivits ner till 2,1 procent. Det senare är visserligen 0,6 procent lägre än de tidigare förväntningarna men långt ifrån en recession och i nivå med den genomsnittliga tillväxten i Spanien före pandemin.

Nu återstår förhandlingar med de olika grupperna i parlamentet för att nå en majoritet som antar budgetförslaget. Då Partido Popular som vanligt väntas rösta emot regeringens förslag krävs i första hand stöd av katalanska ERC och baskiska PNV för att regeringen för tredje gången i den nuvarande mandatperioden ska lyckas få igenom sin budget.