Överenskommelsen garanterar regeringen stöd från PdeCats fyra parlamentsledamöter till nästa års budget. När regeringen 1 september i år införde subventionerade järnvägstransporter var det många områden utan tågförbindelser som efterlyste liknande stöd för busstransporter. Avtalet med PDeCat innebär att de busslinjer som är i statlig regi och som för närvarande erbjuder 50 procents rabatt, nästa år ska kunna brukas gratis genom ett abonnemangskort. Det rör sig om linjer inte bara i Katalonien, utan i hela Spanien, som exempelvis mellan Madrid och Segovia, Teruel och Barcelona eller Jaén och Madrid. Totalt omfattar de statliga busslinjerna 4.088 stationer i 1.837 olika kommuner. Det skriver El País.

Syftet med de subventionerade transporterna är att främja kollektivresorna och med det minska Spaniens bränslebehov, mot bakgrund av energikrisen. Tågsubventionerna har ett anslag på 700 miljoner euro i nästa års budget och de nu avtalade bussresorna kommer att kräva ytterligare statliga medel. Trafikministern Raquel Sánchez betonar dock att enbart tågsubventionerna innebär en minskad konsumtion av 350 miljoner liter bensin, liksom en miljon ton mindre utsläpp i atmosfären av koldioxid under 2023.