Den preliminära siffran från statistikinstitutet INE pekar på att priserna i Spanien i årets näst sista månad sjunkit till 6,8 procent på årsbasis. Det skulle vara 0,5 procentenheter lägre än i oktober. Tendensen med sjunkande prisnivåer bedöms som stabil, även om inflationen fortfarande är hög.

En uppgift som är speciellt bekymmersam är att den underliggande inflationen inte sjunker, utan skulle ha stigit ytterligare i november. Den preliminära siffran för årets näst sista månad pekar på en underliggande inflation, det vill säga undanräknat priset på energi och färska livsmedel, på 6,3 procent på årsbasis. Det är 0,1 procentenheter högre än i oktober och nästan i nivå med den generella inflationen. Denna siffra speglar den reella prisstegringen i landet och bedöms ta längre tid att pressa ner.