Under 2023 fortsatte hyrespriserna i Spanien att uppvisa en okontrollerad tillväxt. Bristen på detaljerad statistik tvingar analytiker att förlita sig på data från fastighetsportaler, men är enligt tidningen El País tydlig. Hyrorna har ökat kraftigt de senaste tio åren.

Exakt hur mycket hyrespriserna steg förra året varierar beroende på källa. Den ledande fastighetsportalen Idealista rapporterar en ökning med över tio procent. Fotocasa anger en prisstegring på 5,7 procent och Pisos.com på nära sex procent.

I december 2023 var den genomsnittliga hyran i Spanien mellan 11,2 och 12,1 euro per kvadratmeter, beroende på källa. Detta motsvarar en månadshyra på mellan 890 och 970 euro, för en 80 kvadratmeters lägenhet. Dessa siffror baseras dock på annonserade priser, vilka ofta skiljer sig från de slutgiltigt överenskomna hyrorna.

Experter inom sektorn ser ingen omedelbar lindring av situationen. Ökningen av hyrorna överstiger både den genomsnittliga inflationen och löneökningarna under 2023, som låg runt 3,5 procent. Större städer som Valencia, Madrid, Barcelona och Málaga har sett särskilt kraftiga ökningar. Valencia toppade listan med en ökning på upp till 20 procent enligt vissa källor. Trots variationer mellan olika fastighetsportaler råder konsensus om att hyresobjekten blir allt mer svårtillgängliga för låg- och medelinkomsttagare.

Bristen på en offentlig bostadspolitik och en adekvat plan för sociala och överkomliga hyresbostäder förvärrar situationen. Experter förutspår att denna trend kommer att fortsätta under 2024, med hyresökningar som sprider sig till fler områden, inklusive mindre och medelstora städer som hittills inte upplevt lika kraftiga hyresökningar.