Siffror från den spanska centralbanken bekräftar att statsskulden pressats ner till lite mindre än de 108,1 procent av BNP som var regeringens mål i början av 2023. Det är tredje året i rad som statsskulden minskar i relation till den spanska produktionen, tack vare en stark ekonomisk tillväxt. Det skriver tidningen El País.

Statsskulden har som mest, efter pandemin, legat på 120 procent. Trots minskningen i relation till BNP fortsätter den däremot att ligga på rekordhöga nivåer i absoluta termer. Den ackumulerade skulden steg nämligen med ytterligare fem procent under 2023 och stängde året på 1,57 biljoner euro.

Även om den spanska statsskuldens andel av BNP minskar stadigt är den fortfarande långt ifrån de 60 procent som stipuleras av EU och även en av de högsta av alla medlemsländer. Skulden har ökat inom alla sektorer av förvaltningen, särskilt inom socialförsäkringssystemet och staten, med ökningar på 9,4 procent respektive 6,2 procent. Skuldsättningen hos de autonoma regionerna och kommunerna har ökat i svagare takt.

I år räknar regeringen med att få ner statsskulden till 106 procent av BNP. Finansministern Carlos Cuerpo betonar att ansvarsfull finanspolitik är fullt förenlig med hållbar och rättvis tillväxt. Skatteministern María Jesús Montero betonar å sin sida att Spanien lyckats sänka sin offentliga skuld betydligt mer än vad som hade utlovats till EU.

Spanien, tillsammans med andra EU-länder med stora underskott som Italien, Grekland och Frankrike, är särskilt i fokus när det gäller kraven på finansiell återhämtning. Med en skuld som fortfarande överstiger 100 procent, står Spanien inför en svår balansakt för att uppfylla sina finansiella åtaganden samtidigt som landet upprätthåller en stark ekonomisk stabilitet.