Den främsta orsaken till den stigande inflationen i mars uppges vara höjningen av momsen på el, som per 1 mars återgick från tio till 21 procent. Regeringen hävde momssänkningen mot bakgrund av de kraftigt sjunkande energipriserna och en tillfällig inflationsökning var därför väntad denna månad.

Den stigande inflationstakten skylls även de stigande bränslepriserna, med nio veckor av oavbrutna ökningar, trots att priserna på el och gas har minskat. Även om bränslepriserna i Spanien fortfarande ligger under EU-genomsnittet, bidrar dessa ökningar till inflationstrycket.

En oroande faktor för ekonomer är kostnaden för tjänster, såsom restauranger och hotell, som fortsätter att påverka kärninflationen. Denna tendens motiveras delvis av löner och företagsvinster och bidrar till att årets påskvecka ser ut att bli den dyraste någonsin, med kraftiga prishöjningar på flygbiljetter, turistpaket och boenden.

I den andra vågskålen visar matpriserna tecken på avmattning, en positiv utveckling som delvis kan förklaras av baseffekten från föregående år, då matpriserna ökade kraftigt i mars 2023. Analytiker förutspår att denna trend kommer fortsätta och att kostnaderna för livsmedel kommer att sjunka ytterligare.

Trots de nuvarande inflationssiffrorna finns det tecken på att trycket på konsumentpriserna avtar, med en ökande andel av varor som har en inflationstakt under två procent. Det bidrar bland annat till att kärninflationen ser ut att ha sjunkit ytterligare i mars, med en procentenhet.