Den spanska elmarknaden har förändrats avsevärt under de senaste åren. I maj stod solenergin för nästan 24 procent av den totala elproduktionen och 27,6 procent av konsumtionen. För fem år sedan var detta helt otänkbart, då solenergi var den sjunde största energikällan, till och med bakom kol. Statistiken, som återges av tidningen El País, omfattar dessutom endast markbaserade solpaneler och inte de som finns på fastighetstak eller de som drivs av företag. Om dessa räknas med bidrog solpanelerna med mer än en fjärdedel av den el som genererades i Spanien i maj.

Solenergi förväntas avsluta 2024 som den tredje största energikällan efter vindkraft och kärnkraft och kan redan nästa år gå om kärnkraft. Den snabba tillväxten av solenergi har däremot väckt oro för att de nya solkraftverkens stora elproduktion kan sänka elpriserna så mycket att det blir olönsamt att investera i nya solpaneler. För att undvika detta behövs en ökad efterfrågan, främst genom elbilar och aerotermiska system, samt införandet av batterier och pumplagringssystem som kan lagra överskottet av förnybar energi.

Framför allt batterier uppges spela en viktig roll i framtiden. Tills dessa utvecklats tillfredsställande måste efterfrågan öka under dagtid, vilket kan uppnås genom att ändra avgiftssystemet för att göra dessa timmar mer attraktiva för konsumenterna. Fastpristariffer har minskat incitamenten för hushåll och företag att konsumera el när det finns mest ren el.

Det ökade utbudet av förnybar energi har bidragit till historiskt låga elpriser i Spanien. I april var priset på el mindre än 13,7 euro per megawattimme (MWh), det lägsta sedan mätningarna började. Maj avslutades med ett pris på 30 euro per MWh. Priserna förväntas dock stiga under sommaren på grund av minskad vindkraftsproduktion, lägre vattennivåer och minskad solpanelseffektivitet på grund av högre temperaturer, liksom ökad konsumtion på grund av luftkonditioneringar.