Debattråden på Fråga SK startade 2014, men har tagit extra fart de senaste veckorna. Ett flertal utlandssvenskar bekräftar i forumet att de nekats att få spela hos ombud i Sverige, på grund av att de saknar en fast adress i det forna hemlandet. Flera har tagit kontakt med myndigheterna, men upplever att de fått kryptiska och otillfredsställande svar.

Den som startade tråden var ”Gunnar”, som frågar sig hur det kan vara möjligt att utlandssvenskar som både har pass och nationellt-ID samt rösträtt i Sverige kan nekas att lämna in en tipskupong. Den förklaring han fått är att man för att erhålla spelkort måste förutom att vara fyllda 18 år och ha ett svenskt personnummer även ha en svensk folkbokföringsadress i Sverige. ”Gunnar” hade kontakt med Svenska Spel, som för mer än fyra år sedan ska ha svarat att ”Vi jobbar med och hitta en lösning på problemet”.

De olika debattörerna har fått varierande svar, när de vänt sig till myndigheterna. I vissa fall uppges att det är Svenska Spel som beslutat om restriktionerna och i andra att det är spellagen som stipulerar dessa villkor.

Förra sommaren uppgav ”Gunnar” att han fått följande svar från Lotteriinspektionen: ”Enligt 12 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska en licenshavare registrera den som vill delta i spel. Vem som helst kan registreras för spel. Det är upp till licenshavaren att besluta om reglerna för just den licenshavaren. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla spel så länge inte begränsningen anses vara diskriminerande. Enligt samma lagrum gäller att för att få registreras för onlinespel måste du vara bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.”

Signaturen ”AGM” har varit i kontakt med Lotteriinspektionen och fick följande argumentering för restriktionerna: ”"Spellagen och lotterilagen reglerar att svenska licenshavare och tillståndshavare får endast sälja spel till personer som är stadigvarigt boende/folkbokförda i Sverige. Är du inte längre boende i Sverige kan du därför inte vara kund hos ett svenskt licensierat företag."

Ett annat argument som brukas av myndigheterna är vikten att motverka spelmissbruk, vilket ju kan uppfattas som lite långsökt i det här fallet. Det hänvisas också till spelrättigheterna för ”onlinespel”, som ej får gå utanför Sveriges gränser. Det är i det andra fallet som skon verkar klämma. Det kan förefalla förståeligt att Svenska Spel ej får upprätthålla en tjänst på Internet som vem som helst i vilket land som helst kan spela på. Problemet är att för Svenska Spel är allt utom trisslotter ”onlinespel”. Detta framgår av ett svar som ”Gunnar” fick så sent som i januari i år:
”Spellagen innehåller krav på att alla som vill delta i spel ska registreras (12 kap 1 §). Detta krav gäller (med vissa undantag) både spel online och hos fysiska ombud. Däremot gäller mycket riktigt spellagens krav på folkbokföring i Sverige endast för onlinespel och inte för spel hos ombud.
Då Svenska Spels båda bolag fortfarande endast har en form av registrering av kunder, som möjliggör för kunden att spela både online och hos ombud, kommer kravet på folkbokföring i Sverige i praktiken att gälla även för spel hos ombud.
Denna lösning utgör inte otillåten diskriminering. EU:s s k tjänstedirektiv (dir 2006/123/EG), som innehåller ett förbud mot diskriminering av tjänstemottagare baserat på nationalitet eller bostadsort, gäller inte för spel om pengar.”

Sydkusten har kontaktat föreningen Svenskar i Världen, som inte kände till problemet. De har dock tagit omedelbar kontakt med svenska myndigheter och lovat granska ärendet.
– Jag anser att vi kan titta närmare på det. Det är en fråga som bör diskuteras på Utlandssvenskarnas parlament i sommar. Det är främsta organet där vi behandlar utmaningar och hinder som utlandssvenskar drabbas av, säger generalsekreteraren för SVIV Cecilia Borglin.

Tills vidare kan utlandssvenskar bespara sig mödan att ens uppsöka något av Svenska Spels ombud, så länge hen inte önskar köpa skraplotter. Den som eventuellt funderar på att vända sig till Diskriminationsombudsmannen bör känna till att denna instans redan förkastat att ens granska ett tiotal anmälningar i samma ärende.

Se debattråden i Fråga SK:
http://www.sydkusten.es

Se Svenska Spels kundvillkor:
https://cdn1.svenskaspel.net

Se svenska spellagen:
https://www.riksdagen.se