Du anlände till Spanien mitt en stor politisk kris. Hur upplever du situationen tre år senare?
– Det råder ett komplicerat politiskt läge i Spanien, men jag vill inte kalla det kris. Liksom i många länder i Europa, se bara på Sverige, uppstår inga tydliga majoriteter i valen. Det krävs därför utdragna förhandlingar för att bilda regering och få tillräckligt stöd för denna i parlamentet.
I Spanien finns dessutom den laddade katalanska frågan som på många sätt också påverkar den övriga politiken. Det är Sveriges övertygelse att en lösning på de katalanska kraven på självbestämmande måste sökas inom ramen för Spaniens konstitution.

Är det just krisen i Katalonien som ni behövt rapportera mest om hem?
– Givetvis rapporterar ambassaden mycket om den inrikespolitiska situationen, inklusive den katalanska frågan. Jag skulle dock vilka hävda att merparten av rapporteringen handlar om EU- frågor, där vi försöker beskriva Spaniens positioner inför möten med olika rådskonstellationer i den Europeiska Unionen, inte minst de europeiska regeringschefernas möten i Europeiska Rådet. Men det kan också gälla EU-möten om ekonomi, rättsfrågor och migration.

Hur har du upplevt kontakten med svenskkolonin i Spanien?
– Svenskkolonin består av många om olika individer och grupper. Alltifrån pensionärer som flyttar till solen och värmen i Spanien, till unga entreprenörer eller väletablerade affärsmän/kvinnor eller advokater, ingenjörer, forskare, översättare, svensklärare, eller för den delen ingifta svenskar. Totalt räknar vi med att nära 100 000 svenskar bor i Spanien, åtminstone delar av året. Jag har strävat efter att ha ett gott förhållande till alla dessa grupper. De är utomordentligt goda representanter för Sverige och bidrar också till det spanska samhället. Under mina år här har jag besökt de flesta orter där koncentrationen av svenska är hög.

Hur ser du på företagsrelationerna mellan Sverige och Spanien?
– Spaniens ekonomiska tillväxt har ju varit bra under senare år och de svenska företagen är överlag mycket nöjda med affärsklimatet. Från ambassadens sida ställer vi upp så mycket vi kan för att stödja företagen och främja svensk export. Business Sweden och Svensk-Spanska Handelskammaren gör utmärkta insatser för att främja näringslivskontakter mellan våra länder.

Och de kulturella relationerna?
– Inom det kulturella området är det kanske det enorma intresset för svenska deckare som sticker ut. Men också svensk film lockar. Ambassadens satsning i fjol på 100-årsminnet av Ingmar Bergmans födelse väckte intresse i över hela Spanien. Jag var med och invigde Ingmar Bergman-festivaler från Gijón i norr till Almería söder. Men Madrid har också under senare år haft besök av Göteborgsoperans balett, Stockholms filharmoniker och en svensk sopran, Irene Theorin, sjöng i Turandot på Teatro Real förra hösten. Det finns en stor potential att göra ännu mer inom kulturfältet.

Vilka är dina främsta minnen från tjänstgöringen?
– De är många. Mitt enskilda samtal med Kung Felipe VI då jag överlämnade mina kreditivbrev blev en minnesvärd inledning på min postering. Statsminister Stefan Löfvéns besök hos sin spanske kollega Pedro Sánchez i februari i år var en viktig milstolpe i de svensk-spanska relationerna. Jag har också gjort många resor i landet som lämnat bestående intryck, exempelvis katedralernas Burgos och Léon, liksom de årliga festligheterna, ”ferian” i Sevilla och i Jerez. Om vi håller oss till Madrid har jag gjort otaliga besök på konstmuseerna Prado och Reina Sofia.

Vad ska du hitta på nu?
– Jag vet faktiskt inte. Först vill jag skaffa mig lite distans till utrikespolitiken och 44 år i UD:s tjänst. Sedan är jag beredd att ta mig an uppdrag där mina internationella erfarenheter och språkkunskaper kanske kan vara till viss nytta.