Informationen på ambassadens hemsida har uppdaterats med följande förtydligande:

”Ambassaden har fått kännedom om att ett fåtal svenska medborgare med hemvist i Spanien har förhindrats av spansk polis från att flyga till Sverige, med hänvisning till de begränsningar som har införts under det nationella nödläget.

Svenska medborgare har rätt att resa till Sverige, även om de har sin hemvist i Spanien. Sverige har inte några inresebegränsningar för personer som reser in i landet från Spanien. Ambassaden har varit i kontakt med det spanska inrikesministeriet som bekräftar att svenska medborgare inte ska förhindras att resa till Sverige.”

Det hänvisas till en hemsida hos Polisen i Sverige, där det på både svenska och engelska framhävs denna rättighet:
https://polisen.se

Ambassaden gör även ett tillägg beträffande rörligheten inom Spanien, i den händelse att svenskar behöver ta sig till flygplatsen för resa till Sverige:

”En flygresa till Sverige bör utgöra ett giltigt skäl att resa mellan regioner, om syftet är att ta sig direkt till flygplatsen. Observera dock att både svenska och spanska UD avråder från icke-nödvändiga resor.”

Läs mer på ambassadens hemsida:
https://www.swedenabroad.se