Det hände sig i november månad förra året att krönikören ville göra en hjärtundersökning. Jag ringde och bokade tid hos min husläkare på vårdcentralen i Fuengirola. Det tog endast några dagar och jag informerade henne om mina tilltagande hjärtbesvär. Hon remitterade mig till Las Lagunas Care, dit jag gick några veckor senare. Vi var bara tre i kön, men de två före mig var förmodligen mycket komplicerade fall, ty väntetiden blev cirka en halv timme. Jag fick en tid hos deras hjärtspecialist i mitten av januari månad i år. Han gjorde ett EKG, som glädjande nog inte visade på några allvarligare fel, men ansåg att en mer ingående undersökning på Hospital Costa del Sol under namnet ”Holter” skulle genomföras. Jag gavs också ett datum, den 24 februari. När jag vaknade denna dag hade jag hög feber och låg kvar i sängen några dagar.

Den 26 februari ringde jag upp Las Lagunas Care och berättade om min iråkade febersjukdom och att jag missat tiden två dagar tidigare. De rådde mig att kontakta hjärtavdelningen på Hospital Costa del Sol för att få en ny tid. Så skedde, men att boka tid på telefon var helt omöjligt. Jag måste infinna mig personligen för att erhålla en ny undersökningstid. ”När kan jag komma?” frågade jag. ”När som helst under normalt öppethållande” blev svaret. Jag lät det gå några dagar och reste sedan in och besökte hjärtavdelningen, men fick beskedet att vända mig till ”Admision”. Lång kö, mycken tidsspillan. Jag hade försett mig med kalender, där alla redan bokade datum fanns inskrivna, för att undvika att få en redan upptagen tid. Nåväl, det blev min tur till slut och jag lämnade över alla handlingar och en muntlig förklaring till mitt uteblivande den 24 februari. ”Vilket är Ert telefonnummer?” frågade kvinnan bakom disken. ”Det står i
handlingarna”, svarade jag men gav henne också det muntligen. ”Vi ringer” blev hennes kortfattade kommentar. Mina protester om att jag telefonledes förgäves försökt erhålla en ny undersökningstid besvarades endast med ett ”Detta är våra rutiner – Ni måste följa dem”.

Till saken hör att jag i skrivande stund, i slutet av april månad, ej fått något telefonsamtal från Hospital Costa del Sol men vid ett nytt personligt besök informerades jag om att tid var bokad i mitten av juni månad. Min fråga om när de hade tänkt att meddela mig om detta besvarades med några axelryckingar!! Men, vädret här nere är ju skönt och varmt!