Fallet “Astapa” har döpts efter det gamla fenisiska namnet för Estepona. Fem av de gripna har häktats ovillkorligen, bland dem Antonio Barrientos, som också avgått som borgmästare. De gripna misstänks ingå i en omfattande härva ägnad åt olagliga byggaffärer, egenmäktigt förfarande, mutor och penningtvätt. Förutom rådhuset och borgmästarens privata bostad har ett 40-tal andra kontor och lokaler genomsökts, på order av tingsrätten i Estepona.

Brottsmisstankarna har kopplingar till korruptionshärvan “Malaya” i Marbella och i bägge fallen vilar GIL-partiets skugga över härvan. I Esteponas fall började oegentligheterna när GIL-partiet kom till makten 1995 och även om de förlorade den 1999 har tidigare GIL-ledamöter direkt eller indirekt kontrollerat kommunens byggpolitik sedan dess.

Markspekulation
De inblandade anklagas bland annat för att ha sålt kommunal mark till underpriser och för att ha tagit emot mutor för särskilda byggtillstånd. I flera bemärkelser är brottsmisstankarna identiska med dem mot den tidigare kommunledningen i Marbella. Den nya korruptionshärvan i Estepona ska ha pågått sedan 2003, då socialistpartiet PSOE kom till makten med stöd av tidigare GIL-ledamöter.

Enligt uppgifter som publicerats i flera tidningar skulle härvan ha två förgreningar. En leddes av borgmästaren Antonio Barrientos själv och en av en förtroendeanställd, som även är inblandad i korruptionsskandalen i Marbella. Enligt antikorruptionsåklagarna tvingades byggföretag systematiskt betala mutor för olika typer av kommunala byggtillstånd.

Fyra byggbolag undersöks speciellt, på grund av deras omfattande verksamhet i kommunen de senaste åren. Därför har gripanden även skett på andra orter som Madrid, Bilbao, San Sebastián, Córdoba och Cádiz.

Regeringen har kommenterat skandalen genom administrationsministern Elena Salgado. Hon säger att de statliga myndigheterna tills vidare avvaktar utredningen och avfärdar därmed i dagsläget en upplösning av kommunfullmäktige, på det sätt som skedde i Marbella efter tillslaget Operation Malaya.

Den andalusiske regionalpresidenten Manuel Chaves ser allvarligt på händelserna och meddelar att socialistpartiet kommer att visa noll tolerans med korruptionsfallen.

Kända namn
En majoritet av de gripna har släppts efter förhör, mot borgen på mellan 15 000 och 500 000 euro vardera. Antonio Barrientos var sist att förhöras och fördes med med tre dagars skäggstubb och i handklovar till förhör, inför en folkmassa som delvis skrek glåpord och delvis försökte uppmuntra honom.

Fem personer har häktats ovillkorligen. De är förutom Antonio Barrientos, fullmäktigeråden från PES José Ignacio Crespo och Manuel Reina, kommunens kabinetssekreretare José Flores samt en kommunal byggtekniker.
Bland dem som förhörts finns tillförordnade borgmästaren Rafael Montesinos (PA) och byggsamordnaren Patricia Rojo, som är dotter till talmannen i Senaten Javier Rojo (PSOE).

Kopplingar till Malaya
Misstankarna om oegentligheter i Estepona föddes under utredningen av Marbellaskandalen Malaya. Där ingick en fastighetsaffär i Estepona från 2005, i vilken två av byggchefen Antonio Rocas bulvaner deltog. Det handlar om köp av tomter vid Bahía de Estepona, till ett värde som taxerades betydligt under dess reella värde.

Tillslaget har av allt att döma även sitt ursprung i sparkandet 2006 av socialistpartiets tidigare talesman i fullmäktige David Valadez. Enligt ett flertal tidningar är det Valadez som tipsat antikorruptionsåklagarna om korruptionshärvan och som försett rättsväsendet med viktig information om de olagliga affärerna.

Undersökningen består av bland annat telefonavlyssningar och videoupptagningar av möten mellan kommunrepresentanter och byggföretagare. Utredningen inriktar sig i första hand på 30 byggprojekt vid vilka de lokala makthavarna misstänks ha tagit emot omfattande mutor. Pengarna skulle ha använts både privat och i partisyfte.

En kommunal fastighetsvärderare misstänks ha fått 2 000 euro extra i månaden för att avsiktligt undervärdera kommunala tomter, som sedan såldes till privata företag.

Vid tillslaget fann polisen bland annat 90 000 euro i kontanter på kulturborgarrådet Asunción López kontor. Hon motiverar pengarna med att de var avsatta för den årliga ferian i augusti.

Koalitionen vill sitta kvar
Rafael Montesinos från Partido Andalucista tog över som tillförordnad borgmästare omedelbart efter tillslaget. Han planerade att kalla till en extraordinär fullmäktigestämma i början av juli, för att välja ny borgmästare och kommunledning.

Montesinos hoppas att den nuvarande koalitionen ska bestå. För det krävs med största sannolikhet att de nuvarande borgarråden som delgivits misstanke om brott frivilligt avgår. Montesinos vill dock inte utesluta några alternativ, inkluderat en eventuell överenskommelse med de hittillsvarande oppositionspartierna Partido Popular och PES, som har fem ledamöter vardera.

Utträde ur PSOE
Socialistpartiets provinsstyrelse meddelar att de vill att hela sanningen ska komma fram om den påstådda korruptionsskandalen, samtidigt som de hoppas kunna behålla den nuvarande regeringskoalitionen i Estepona, mellan PSOE, PA, Estepona 2007 och Izquierda Unida. De fyra PSOE-ledamöter som delgivits misstanke om brott har frivilligt skrivit ut sig ur partiet, men det var tills vidare oklart om de självmant lämnade sina fullmäktigeposter. Detta är ett krav från PSOE, riktat mot finansborgarrådet Francisco Zamorano, strandborgarrådet Marisa Rodríguez, utbildningsborgarrådet Mariví López och kulturborgarrådet Asunción López.

Duarte ej formellt misstänkt
Byggborgarrådet Rafael Duarte har tills vidare inte avkrävts vare sig partilicensen eller fullmäktigeposten. Förklaringen är att även om Duarte förhörts har inga formella anklagelser ännu riktats mot honom. Duarte var byggborgarråd i interimsstyrelsen som tog över när fullmäktige i Marbella upplöstes. Han valdes in på PSOE:s lista i Estepona vid det senaste lokalvalet 2007 och har sedan dess ansvarat för kommunens byggfrågor. Hans försvarsadvokat är Diego Martín Reyes, som var ordförande i Marbellas interimsstyrelse.

Enligt Rafael Duarte råder ljusårs skillnad mellan korruptionskandalen i Marbella och den påstådda härvan i Estepona. Han menar att Operation Astapa starkt överdrivits och försvarar sina socialistiska kollegors hederlighet.

Korruption standard
För den svenske mäklaren Peter Buresten kom tillslaget i Estepona inte som någon överraskning.
– Costa del Sol har ju skakats av en rad olika skandaler de senaste åren, både i Marbella, Manilva och andra kommuner. Tyvärr verkar korruptionen vara standard bland de lokala makthavarna.

För Peter är skandalen visserligen tråkig, men han tycker att det är positivt att tillslaget skett.
– Förhoppningsvis straffas de ansvariga och vi slipper lida korruptionen ytterligare i framtiden.

Peter Buresten är delägare i Marbella Estates, som har sitt kontor i östra Estepona. Som mäklare har han inte konfronterats med korruptionen personligen. Han menar dock att den måste utrotas, inte minst för att ge alla aktörer i byggbranschen lika möjligheter.

Alla känner alla
Inger Bergman Lindvall representerar det spanska sjukförsäkringsbolaget Sanitas och har sitt kontor i centrala Estepona. Hon menar att korruptionsskandalen mötts med både förvåning och stor skepsis av många kommuninnevånare.
– Estepona är en liten by där alla känner alla. De flesta jag talat med tror att skandalen är betydligt överdriven och framför allt tvivlar de på att de kommunanställda skulle ha begått något brott.

Enligt Inger kan tillslaget i Estepona inte jämföras med Operation Malaya, i Marbella. Där visste de flesta vad som försiggick och tillslaget var bara en tidsfråga.
– De flesta här är överraskade över skandalen. Några känner sig besvikna över borgmästarens påstådda korruptionsbrott. Han har alltid stått innevånarna nära och det verkade inte som om makten skulle ha stigit honom åt huvudet.

Trots ovissheten menar Inger att de flesta Esteponabor känner sig lugna och få tror att kommunfullmäktige kommer att upplösas, på samma sätt som skedde i Marbella.
– Det enda jag hört är att en del tror att det blir nyval.