Kommunledningen har försökt riva upp avtalet med underhållningsbolaget Kazan Magic Entertainment, som gick i konkurs 2007. På inrådan från advokater kommer dock inga åtgärder att vidtas den närmaste framtiden. Enligt de juridiska rådgivarna kan kontraktet endast upplösas när företagets årliga skuld på 60 100 euro motsvarar den avtalade summan för att ensidigt riva upp avtalet. Det innebär först om tio år.

Magic Palace uppfördes av den holländska trollkarlsfamiljen Kazan, som investerade åtta miljoner euro i det första underhållningspalatset i Europa enbart ägnat åt trollkonster. Det stängde dock efter endast sju månader och nu står byggnaden, som ligger vid vattenparken, och förfaller.