De uppsagda har varit anställda både direkt av kommunen och genom entreprenörsföretag. Kommunledningen motiverar uppsägningarna med att intäkterna rasat kraftigt, bland annat på grund av minskade statliga subventioner. Dessutom uppges att kommunledningen förra året fick in en miljon euro mindre i intäkter för byggtillstånd.

Fackföreningen UGT studerar en eventuell anmälan mot uppsägningarna.