Partido Popular har behövt sin egen majoritet för att få igenom budgeten, då oppositionen röstade emot. Utgifterna har fastställts till 87,7 miljoner euro, vilket är 19 miljoner färre än förra året. Samtidigt räknar kommunledningen även med en minskad intäkt, på sammanlagt 103,9 miljoner. Mellanskillnaden kommer att brukas till att betala av kommunens jättelika skulder.