Sydkustens artikelserie handlar om svenskar som vilar i den Engelska kyrkogården, men den gemensamma nämnaren i denna historia är Cádiz-flickan Eloise d´Yzasis, född 1837. Hon var endast 18 år gammal när hon 1855 äktade 25-åringen Julius Frithiof Bredenberg. Julius hade mönstrat på nybyggda briggen Oden i Härnösand 23 juni 1853 och blev efter kort tid befordrad till kapten.

Blev kvar i Málaga
Hans strandhugg i Málaga blev permanent, efter att han träffat sin blivande spanska hustru. Bredenberg blev handelsman och senare vinhandlare. Han fick två söner och två döttrar med Eloise men avled dagen före julafton 1968, i vattusot (troligtvis lungödem). Han ligger på gravplats E: 195 i El Cementerio Inglés, i Málaga.

Julius Frithiof Bredenberg föddes 19 juli 1830 i Sundsvall, som andra barn av sammanlagt fyra. Hans far hette Christopher Bredenberg, född 1792 i Hangö i Finland. Pappan tjänade som magasinskommissarie vid fältproviantmagasinet i Sveaborgs fästning, tills denna föll i ryssarnas händer vid amiral Cronstedts kapitulation 1808.

Militärkarriären förde Christopher Bredenberg till bland annat Hamburg, där han gifte sig med Julius mor Henrietta Christiana Bühring. Fadern flyttade tillbaka til Sundsvall, där han startade snus- och kardusfabrik.
Troligtvis fick Eloise d´Yzasis aldrig lära känna sina svärföräldrar. Christopher avled i Sundsvall 1857, bara två år efter att näst äldste sonen slagit sig ned och bildat familj i Málaga.

Änkan Eloise gifte om sig 1874 med den sex år yngre Gustaf Wilhelm Silfversparre (Helsingborg 1843). Kanske ljög hon om sin ålder eller så valde paret att dölja åldersskillnaden, då det i vigselattesten uppges att Eloise skulle ha fötts 1842, alltså fem år senare.

Som framgår av efternamnet lyckades Eloise d´Yzasis gifta om sig fint, med en svensk adelsman. Ätten Silfversparre introducerades med nummer 99, år 1625 i Riddarhuset. Vapenskölden, tre sparrar på en snedbjälke, kan dock spåras bakåt ända till 1281.

Gustaf Wilhelm föddes som tredje barn i en barnaskara på sammanlagt tio. Pappan Carl Silfversparre föddes 1812 på Lovön i Mälaren. Vid Gustaf Wilhelms födelse var fadern kustchef i Helsingborg.

Import och Export
Gustaf Wilhelm blev bokhandelsbiträde i Stockholm, men flyttade till ”utrikes ort” 1872, vid 29 års ålder. Han dök upp som skeppwsklarerare i Málaga, där han alltså träffade änkan Eloise, som ensam med fyra barn hade fortsatt att driva vinhandeln. Verksamheten kom att omfatta ”import/export” av produkter från Málaga och kallades sedermera ”Silfversparre & Bredenberg”.

Förmodligen fick Eloise ej heller lära känna sin nye svärfar. Carl Silfversparre avled 1878 och Eloises make Gustaf endast sex år senare, vid 41 års ålder. Den senare vilar på gravplats D(2): 300 i Engelska kyrkogården.

Nästan identiska gravar
Eloise d´Yzasis överlevde sålunda båda sina svenska makar. Deras gravar är nästan identiska, med den enda skillnaden att Julius Bredenbergs har ett ankare i lagerkransen. Silfversparres grav har vält och skadats. Den övre utsmyckningen är borta.

Var Eloise d´Yzasis ligger begravd är oklart. Hon vilar troligtvis bakom makarnas gravstenar, om hon inte jordfästs i en katolsk kyrkogård. Sönerna antog efternamnet Isasi och har efterlevande på Costa del Sol. Minst en av sönerna ligger begravd i kyrkogården San Miguel, i Málaga.