Nya skatterådet Pedro Pérez har presenterat de preliminära resultaten av en intern inventering. Den pekar på att kommunens ackumulerade skulder är på mer än 200 miljoner. Tidigare borgmästaren Pedro Fernández Montes (PP) redovisade en skuld på 94 miljoner euro.

Torremolinos är skyldig försäkringskassan mer än 60 miljoner euro, skatteverket 4,7 miljoner, provinsstyrelsen tre miljoner och kommunernas samfällighet 1,6 miljoner euro. Dessutom har kommunen ålagts att ersätta Málaga kommun med 17 miljoner euro för kostnader när Torremolinos blev egen kommun.

Partido Popular förnekar att skulden skulle vara större än vad som redovisats. Ledamöterna från Costa del Sol Sí Puede (Podemos) kräver å sin sida en extern, oberoende revision.