Aznar valde självmant att träda tillbaka efter två mandatperioder och handplockade Mariano Rajoy som efterträdare 2004. Rajoy förlorade överraskande valet och Aznar ägnade sig åt att leda PP:s politiska stiftelse FAES och åt diverse välbetalda styrelseuppdrag för bland annat Rupert Murdock.

Den tidigare regeringschefen är hedersordförande i Partido Popular och ger sig tillkänna med jämna mellanrum, när han ger något föredrag eller presenterar en ny memoarbok. Den senaste tiden har han varit svidande kritisk mot den kurs som hålls av hans parti och som lett till att PP lidit svåra bakslag de fem senaste valen.

Vad Aznar förbiser helt och hållet, är att många av PP:s främsta problem härstammar från hans egen tid vid makten. De stora korruptionsskandalerna som skakar regeringspartiet har sina rötter i Aznar-tiden. Det gäller både Gürtel-härvan och de skandaler som omger Rodrigo Rato, Aznars tidigare högra hand och vice regeringschef.

Som om detta inte vore nog visar Aznar även total brist på självkritik när det gäller invasionen av Irak. Som en av George W. Bushs närmaste (och i dagsläget få?) vänner stöttade Aznar invasionen energiskt och insisterade på teorin om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Hela 95 procent av den spanska befolkningen var emot kriget i Irak, men Aznar har aldrig ångrat sitt stöd till invasionen, än mindre bett om ursäkt.

Inte ens den senaste offentliga ursäkten från den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair ger Aznar dåligt samvete. Tvärtom framkommer i en ny bok, utgiven av nuvarande utrikesministern José Manuel García Margallo, att Aznar vidhåller att Spanien "tjänade på kriget". Han anses syfta på den hjälp som Spanien fick i gengäld av USA-administrationen för att hålla Marocko i styr. Detta var på den tiden då Marocko både rev upp fiskeavtalet med Spanien, släppte igenom tusentals flyktingar och ockuperade den spanska Persiljeholmen. Efter Spaniens stöd till Bush i invasionen av Irak såg USA till att Marocko höll sig på mattan för en tid.

Det är lite väl magstarkt att stoltsera med att Spanien "tjänat" på ett krig som inte bara skördat hundratusentals liv, utan som dessutom blivit grogrund för Islamiska Staten och ett terrorvälde som vi i skrivande stund inte vet vidden av.