Sammanlagt tre turister gav sig ut i vattnet vid stranden i La Carihuela. Det var vid 18-tiden i höjd med hotell Barracuda.

Starka frånlandsströmmar drog dem ut på djupare vatten och räddningstjänsten fick rycka ut för att undsätta dem. Två av turisterna räddades oskadda men mannen hann drunkna innan hjälpen nådde fram.

Räddningstjänsten påpekar att när det förekommer frånlandsvindar kan det uppstå underströmmar som rör sig i riktning från land.