För sjunde året i rad sänks fastighetsskatten, med en procent. Det kommer innebära en ackumulerad sänkning på 17 procent de senaste åren. Även sopavgifterna ska sänkas med tio procent medan ägare av elbilar och hybrid-fordon beviljas ett avdrag på hela 75 procent på fordonsskatten.