Fenomenet ”balconing” är ett gissel som drabbar främst Balearerna och årets sommar har radat upp ovanligt många tragedier. Förutom de sex dödsfallen har ett dussintal personer skadats mer eller mindre allvarligt. Uttrycket myntades för att beskriva personer, oftast påverkade, som hoppar från hotellbalkongen ner i poolen. Det har med tiden kommit att omfatta även personer som försöker ta sig över från en balkong till en annan.

Offren är närmast uteslutande utländska ungdomar på semester, som är påverkade av alkohol och/eller droger. Hittills har varken informationskampanjer eller förebyggande åtgärder som att inhysa ungdomar på de lägsta våningarna lyckats förhindra nya olycksfall.

Fyra av de sex dödsolyckorna i sommar har inträffat i Magaluf och tre av dessa på Hotel Eden Roc. Det senaste offret är en 23-årig tysk man som föll från 12:e våningen på ett hotell i Playa de Palma, samma kväll som han anlänt. Ett av de övriga offren var endast 14 år.