Aldrig tidigare har Sydkusten blivit kontaktad av så många kommuner, som trycker på vikten av att även utlänningarna lägger sina röster. För att kunna göra detta krävs dels att man är mantalsskriven och dels att man uttryckligen ansökt om att stå med i röstlängden. Ett annat teoretiskt hinder är datumet som alltid infaller i slutet av maj, då många nordeuropéer återvänt till sina hemländer över sommaren. Det är dock inte tillräckliga argument för att den som tillbringar stora delar av året i Spanien ej röstar. Om man inte är på plats på valdagen går det naturligtvis att poströsta.

Den sämsta bortförklaringen utan tvekan är att man inte vill registrera sig i sin spanska kommun, av skattemässiga skäl. Gång på gång tvingas jag själv poängtera för skandinaver att mantalsskrivningen inte har några som helst skattemässiga konsekvenser, tvärtom så erbjuder allt fler kommuner rabatter på både lokala avgifter. I Marbella åker man exempelvis sedan årsskiftet gratis lokalbuss om man är inskriven.

Bor man i Spanien stora delar av året och inte ser till att mantalsskriva sig är man direkt osolidarisk. Kommunernas statliga anslag är nämligen baserade på den registrerade befolkningen. Den som är inskriven räknas när medel avsätts för hälsovård, polisväsende, brandkår, utbildning samt mycket annat. Den som inte är inskriven tar för givet dessa tjänster utan att dra sitt eget strå till stacken.

När det gäller själva röstandet i lokalvalet är det till skillnad mot i en del andra länder ej obligatoriskt. Men tänk efter för ett ögonblick. Få platser i världen är så öppna och gästvänliga gentemot utlänningar som Costa del Sol. Det minsta vi kan göra för att bjuda tillbaka är att visa att vi faktiskt bryr oss och vill vara delaktiga i den lokala förvaltningen, om inte annat genom att lägga vår röst på vem som ska sköta den.

De vore en strålande nyhet om valdeltagandet bland utlänningar i år upphör att vara marginellt. Du kan göra skillnad. EU-medborgare kan skriva in sig i röstlängden fram till och med 30 januari. Visa att du bryr dig.

Tillägg: Det är trevligt att flera läsare frågat VAR man skriver in sig i röstlängden. Det gör man på kommunkontoret, antingen huvudkontoret "Ayuntamiento" eller något distriktskontor "Tenencia de alcaldía". För att stå med i röstlängden måste man vara EU-medborgare eller från land som har ömsesidigt avtal med Spanien samt vara mantalsskriven i kommunen.