De grupper som stödde misstroendeomröstningen mot Rajoy ställde sig även bakom socialistregeringens nya reformer, som bland annat inkluderar förebyggande åtgärder i händelse av en så kallad ”hård Brexit”. De flesta av dekreten handlade dock om sociala satsningar, som större jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, åtgärder mot prekära anställningar, större kontroll över rekryteringsbolag samt en reglering av hur eventuella överskott hos lokala förvaltningar ska förvaltas.

Den men omdiskuterade reformen gällde hyreslagen och gick igenom med 33 röster mot 31. Som flera gånger tidigare var det de baskiska regionalisterna från PNV som inte garanterade sin röst förrän i sista stund. Både PNV och socialistpartiet PSOE förnekar dock att deras stöd ska ha skett i utbyte mot nya eftergifter gentemot Baskien.