Miljöministern Teresa Ribera uppger att det inte går att blunda för statistiken eller förneka att det skulle råda en alarmerande situation. Studien gör bland annat gällande att somrarna i Spanien de senaste 40 åren blivit både varmare och längre och uppger att den direkta orsaken är utsläppen av växthusgaser.

Mer än halva Spaniens befolkning, närmare bestämt 32 miljoner människor, påverkas enligt rapporten av förändringarna. Sedan början på 80-talet har sommarperioden ökat med hela fem veckor och dessutom har temperaturerna stigit. Ett exempel är att Spanien upplevt två extrema somrar det senaste decenniet.

Vidare blir antalet så kallade ”tropiska nätter” allt fler, det vill säga sommarnätter när temperaturen ej understiger 20 grader.