Yagüe och två kommunalchefer dömdes 2017 av provinsdomstolen i Málaga till två års fängelse och 4,5 års ämbetsförbud vardera för förskingring och egenmäktigt förfarande. Domen styrks nu av Högsta domstolen.

De fälls för att 2004 ha brukat byggmaterial som tillhörde kommunen till en reform i Yagües privata villa, när hon var bormästare i Marbella. Det rörde sig bland annat om olika sorters marmor, som brukades för att göra en ny uppfart och parkeringsplats vid villan.

De tre dömda åläggs vidare att tillsammans betala 10 729 euro i skadestånd till Marbella kommun, som är det beräknade värdet på materialet som brukades.