Syftet med det skärpta kravet är i första hand att bekämpa att anställda tvingas utföra en stor mängd oavlönade övertidstimmar Det är dock bara ett av flera gissel på den spanska arbetsmarknaden, där många företagare utnyttjar den höga arbetslösheten för att ställa sina egna villkor och många gånger strunta i gällande bestämmelser.

Som far till två flickor i arbetsför ålder har jag upprepade gånger hört chockhistorier berättade i första person och som ger en föga smickrande bild av arbetssituationen i Spanien. Åtminstone inom servicesektorn. Incidenter som man tycker borde vara ett skandalöst undantag verkar snarare vara regel.

Listan är lång och toppas av svart betalning, helt eller delvis, som besparar arbetsgivaren sociala kostnader och fråntar arbetaren bland annat pensionspoäng. I restaurangsektorn är det ovanligt att någon har heltidskontrakt, trots att de flesta jobbar både 40 timmar och betydligt mer i veckan.

Ett annat sätt på vilket lagstadgade arbetstider ej respekteras gäller raster och lunchpauser. En av mina döttrar har flera somrar arbetat i en känd kedja på kusten som expedit och de har varken raster eller avtalad tid för lunch. Om det uppstår en lucka hinner de slänga i sig en smörgås, men om det är mycket jobb får de ofta gå åtta timmar utan mat.

Andra skräckexempel som är allt för vanliga är hur arbetsgivaren enväldigt bestämmer sig för att hålla inne en del av lönen. ”Du hade sönder så många glas den här veckan…”
En stor del spanska ungdomar har aldrig haft ett riktigt jobb som respekterar lagen och deras rättigheter. De tror att arbetsgivaren får göra precis hur hen vill. Och skulle någon våga klaga så vet man ju hur det slutar. Det står många arbetslösa på tur…

Det är blåögt eller rent enfaldigt att tro att arbetsgivarna kommer att föra ett strikt och sanningsenligt register på arbetstiderna, om detta sker enbart genom anteckningar. Ve den anställde som vågar säga ifrån när arbetsgivaren beordrar vederbörande signera ett arbetsschema som anger betydligt färre arbetstimmar än de verkliga.