Bakgrunden till konflikten är ändrade principer inom SKUT och en stor personalomsättning de senaste åren. Både Mikael Jönsson och Lena Ottosson fick våren 2017 ett muntligt avtal på att deras nuvarande tjänstgöring på Costa de Sol skulle sträcka sig till 2027, men den nya ledningen på SKUT tillbakavisar detta och menar att det ordinarie kontraktet på fem år går ut 2020 och kommer ej att förlängas.
– De hittar på sina egna regler. Vi har blivit hänvisade till att muntliga avtal ej gäller inom Svenska kyrkan, när det de facto står upptaget i stadgarna, poängterar Lena Ottosson.

Mikael Jönsson menar att det skett en rad förändringar inom SKUT som är svåra att få grepp om och som haft negativa konsekvenser inte bara på Costa del Sol.
– Jag har haft tio olika chefer de senaste nio åren. Så beslutades att kontraktsgränsen på fem år skulle upphöra och nu river man upp det beslutet, med hänvisningar till påstådda normer som inte alls stämmer.

Enligt kyrkoherden har situationen redan lett till att kollegor till honom valt att sluta i förtid, både i Torrevieja, Rom och ett flertal andra destinationer. Den allmänna känslan av att något inte står rätt till inom SKUT förstärks av hur informationen om konflikten läckt ut.
– Det var planerat att ett inlägg skulle komma nu på torsdag i Svenska kyrkans tidning, där bland annat jag uttalar mig. Vi tänkte följa upp detta med ett nyhetsbrev till våra församlingsmedlemmar för att klargöra situationen, men så har någon gått ut med detta redan idag genom inofficiella kanaler. Det gör att vi kommer att skicka ut det planerade nyhetsbrevet redan imorgon onsdag, för att förklara situationen för våra medlemmar.

Mikael Jönsson och Lena Ottosson har presenterat var sin stämning till Uppsala tingsrätt, i vilka de åberopar att ingångna muntliga avtal ska gälla, det vill säga att deras tjänstgöring på Costa del Sol skall fortgå till och med 2027. De representeras av advokaten Göran Rise.
– Det är väldigt tråkigt att behöva ta det här beslutet, men vi har förgäves försökt lösa situationen på ett snyggt sätt med SKUT, förklarar Mikael Jönsson.

Han har svårt att dölja sin besvikelse.
– Den nuvarande SKUT-ledningen har inte visat någon som helst vilja att lösa problemet utan har bara förkunnat att våra kontrakt går ut nästa år. Särskilt graverande har det varit att de fullständigt ignorerat Lena, som de inte kommunicerat med alls utan behandlat som något slags bihang till mig. Det är oacceptabel anno 2019.

Det är oklart när det blir ett utfall i domstolen, eller om det blir någon form av förlikning innan. Mikael Jönsson och Lena Ottosson hyser dock inte det minsta tvivel på att de kommer att få rätt.
– Vi har alla papper och bevis på vår sida. Det är ett solklart ärende, betonar Lena Ottosson.

Då de hyst förhoppningar om att kunna lösa problemet med SKUT på ett diskret sätt har församlingen ej informerats om situationen förrän nu. Det är oklart hur reaktionen på konflikten kommer att bli.
– Visst är det ledsamt och samtidigt väldigt egendomligt att en så bra fungerande församling, som är en av de största i utlandet idag, inte ska backas upp helhjärtat. Det hela känns mycket egendomligt, avslutar kyrkoherde Jönsson.