Året stängde med 384 373 fler registrerade hos försäkringskassan, totalt 19,4 miljoner. Samtidigt var antalet registrerade arbetslösa 38 692 färre än i början av året. Trots att båda siffrorna är positiva är det fråga om de svagaste sedan den ekonomiska återhämtningen startade.

Detta ses som ännu ett bevis på att Spanien upplever en ekonomisk avmattning.