1. Hur förebygger jag i möjligaste mån att bli smittad och smitta andra?
a. Tvätta händerna ofta, antingen med någon särskild handkräm med alkohol eller med tvål och vatten.
b. Vid nysning eller hosta, håll för med armvecket eller en näsduk.
c. Undvik att peta dig i ögonen, näsan eller munnen.
d. Håll minst en meters avstånd mellan dig och andra personer, speciellt om de visar eventuella symptom.
e. Undvik i möjligaste mån samlingar med många människor.

2. Vad gör jag om jag misstänker att jag blivit smittad?
Symptomen om man drabbats av viruset Covid-19 är främst feber, orkeslöshet och torrhosta, liksom andningsbesvär. I vissa fall kan det även arta sig som muskelvärk, snuva, halsont eller diarré.
Så länge man ej befunnit sig nyligen i ett av de förklarade riskområdena eller varit i kontakt med någon smittad kan man uppsöka läkare som i vilket annat fall som helst. Om man däremot uppfyller någon av de två nämnda villkoren ska man hålla sig isolerad från andra under minst två veckors tid, oavsett om man har symtom eller ej. Om man uppvisar misstänkta symptom ska man ringa larmnummer som anges nederst. Ett test kommer att göras i hemmet och om det är positivt blir man ordinerad att hålla sig hemma, alternativt blir det fråga om inläggning på sjukhus vid allvarligare symptom.

3. Vad räknas som nära kontakt med ett konstaterat smittofall?
Covid-19 befinns kunna smitta upp till två meters avstånd mellan personer. Man kan ha smittats om man åkt i samma bil, varit bland de 14-21 närmaste sätena i en buss eller 12-25 närmaste sätena i ett flygplan. Varje fall bör studeras individuellt av myndigheterna.

4. Vilka frågor måste jag besvara om jag ringer larmnumret?
Ett ingående formulär används för att klargöra både symtom och var man befunnit sig samt nära vilka. Formuläret som brukas kan ses här (på spanska):
https://elpais.com

5. Hur går testet av coronavirus till?
Prov tas av sekret från andningsorganen. Det sker i hemmet vid inga eller lindriga symtom samt på sjukhus vid allvarligare symptom. Normalt tas två tester med kort intervall och dubbla prov görs även i efterhand för att bekräfta att man blivit helt infektionsfri. I det senare fallet tas urin- och/eller avföringsprov.

6. Vad sker om jag befinns smittad?
Omkring 80 procent av de smittade uppvisar inga eller ringa symptom och behöver ingen specifik behandling. Däremot vidtas försiktighetsåtgärder som isolering i hemmet, bruk av ansiktsmask samt rekommendation om att ofta tvätta händerna noggrant.

7. Hur vet jag när jag är helt frisk igen?
Det krävs två tester med minst 24 timmars mellanrum som är negativa för att man ska förklaras infektionsfri.

8. Kan jag bli smittad på nytt?
Det finns i dagsläget inga rön som tyder på att man kan bli smittad på nytt, även om detta ej kan uteslutas helt och hållet.

9. Vilket larmnummer ska jag ringa?
För att avlasta räddningstjänsten 112 har de flest autonoma regioner upprättat särskilda journummer för misstänkta fall av coronavirus. Här är listan:

Andalusien: 900 400 061 eller 955 545 060
Aragonien: 061
Asturien: 112
Balearerna: 061
Baskien: 900 203 050
Castilla-La Mancha: 900 122 112
Castilla y León: 900 222 000
Ceuta 900 720 692
Extremadura: 112
Galicien: 900 400 116
Kanarieöarna: 900 112 061
Kantabrien: 112 och 061
Katalonien: 061
La Rioja: 941 298 333
Madrid: 900 102 112
Melilla: 112
Murcia: 900 121 212
Navarra: 948 290 290
Valencia: 900 300 555