Idag skulle påskhelgen ha startat för de flesta familjer i Spanien, men på grund av karantänen i landet blir det i år varken påskprocessioner eller familjesammankomster. För Mikael Jönsson och Lena Ottosson ser det dock ut att bli en personlig Golgata, i form av en ny juridisk konflikt. Denna gång med den advokat som representerade dem senast.

Göran Rise är känd advokat på Costa del Sol och presenterade i mars förra året en uppmärksammad stämningsansökan mot SKUT, som ombud för då tjänstgörande prästparet på Costa del Sol. Mikael Jönsson och Lena Ottosson åberopade att de hade muntligt avtal på att deras femårskontrakt, som gick ut vid årsskiftet, skulle förlängas till 2027. Den nya ledningen för SKUT ville dock ej acceptera det muntliga löftet, vilket gjorde att ärendet hamnade hos tingsrätten i Uppsala. Samma instans som nu behandlar Göran Rises anmälan mot prästparet.

Det är Skarp advokatbyrå i Stockholm som registrerat en ansökan om stämning 1 april 2020, i Uppsala tingsrätt. De gör det som ombud för Göran Rise. Han åberopar uteblivet arvode från Mikael Jönsson på sammanlagt 109 941 euro, motsvarande 259,6 timmars arbete à 350 euro plus IVA i timmen. Av Lena Ottosson kräver han i en separat stämning ytterligare 28 000 euro.

Åtalet mot SKUT slutade i en förlikning vid årsskiftet, vid vilken Mikael Jönsson och Lena Ottosson erhöll sammanlagt 4,6 miljoner kronor i ersättning av SKUT, motsvarande lön och bostadsersättning för halva den period som de åberopade kontrakt för. Göran Rise uppger dock för Sydkusten att överenskommelsen skedde ovanför hans huvud.
– Jag blev informerad först i efterhand. Från första stund var jag övertygad om att vi skulle vinna målet, men Mikael Jönsson och Lena Ottosson valde att göra upp utan att konsultera mig.

Enligt Göran Rise blev han häpen när han i början av januari, strax efter förlikningen, fick en e-post från Lena Ottosson, där hon tackade för att han representerat dem gratis.
– Det har aldrig varit tal om det. Jag har de facto fått 24 000 euro för mina tjänster fram tills i somras, men därefter åberopade de brist på medel vilket jag visade förståelse för och gav dem anstånd med.

Under hösten gjordes en insamling bland församlingsmedlemmarna för att täcka prästparets juridiska kostnader, men den avbröts.
– Jag var aldrig inblandad i insamlingen och har aldrig sett några pengar därifrån, berättar Rise.

Beträffande att hans åberopade arvode motsvarar en fjärdedel av det skadestånd som prästparet fått, svarar Rise att det inte har med varandra att göra.
– Jag hade som sagt inget att göra med förlikningen och de hade fått ut betydligt mer om vi gått till rättegång. Mina anspråk är arvoden för konkreta timmar som jag lagt ned på deras mål, betonar han.

I stämningsansökan hänvisas till korrespondens mellan Rise och hans tidigare klienter, som skulle styrka att det aldrig varit fråga om gratis representation. Att ärendet nu hamnat i tingsrätten beror enligt Göran Rise på att han inte lyckats få kontakt med varken Mikael Jönsson eller Lena Ottosson.
– De vägrar att ens tala med mig.

När Sydkusten kontaktade Mikael Jönsson och Lena Ottosson på fredagseftermiddagen uppgav de att de ej blivit delgivna stämningen. De väljer med anledning av detta att inte uttala sig i nuläget.