Från första stund har Spaniens regering, med Pedro Sánchez i spetsen, grundat alla sina beslut på en kommitté av smittskyddsexperter liksom internationella organisationer som Världshälsoorganisationen WHO. Det har givit ett seriöst och lugnande intryck, men har också utan tvekan varit ett bra sätt för regeringen att gardera sig mot väntad kritik för de mest impopulära åtgärderna.

Enligt flera källor överges nu denna strategi. Beslutet att låta en majoritet återvända till sina arbetsplatser efter påsk avrådes nämligen av många experter. Till och med den spanske hälsovårdsministern Salvador Illa medgav på lördagen 10 april, efter det extraordinära ministermötet, att krisen är långt ifrån under kontroll.

Pressen från företagssektorn har av allt att döma bidragit till att regeringen delvis rekylerar. De hårda restriktionerna under hot om dryga böter ersätts från och med nästa vecka i stor utsträckning av bestämda rekommendationer. Myndigheterna vill helst att de hittillsvarande åtgärderna består, men överlåter en stor del av ansvaret till de enskilda individerna.

Rekommendationerna skärps till och med, i vissa hänseenden. De tidigare direktiven om att i möjligaste mån stanna hemma och arbeta på distans, går nu även i hand med en uppmaning att bära munskydd i de situationer där man är omringad av folk. Salvador Illa har bland annat annonserat att masker kommer att delas ut vid Madrids tunnelbana.

Den nya strategin är ett tydligt experiment och myndigheterna kommer noggrant följa utvecklingen från och med måndag. Om det, precis som inför larmsituationen, åter uppstår folksamlingar i kollektivtrafiken och/eller parker och torg kommer regeringen med all säkerhet att skärpa restriktionerna på nytt.

Så gör du ditt eget munskydd: