Antalet inlagda patienter inte minst på intensiven, är fortfarande flerdubbelt högre på vissa håll, men ändå färre än på flera veckor. El Confidencial kan bland annat peka på en minskning i Madridregionen, den mest drabbade, på hela 26 procent jämfört med toppnoteringarna. Den senaste siffran på antalet patienter på intensiven i Madrid är 1.327, vilket är 200 färre än när situationen var som mest ansträngd. Antalet intensivbäddar, inkluderat dem på fältsjukhuset i kongresspalatet Ifema, uppgår till totalt 1.700.

Nedgången tyder på en stabilisering av situationen. Med tanke på att det normalt endast finns 641 intensivplatser i hela Madridregionen är belastningen dock fortsatt enorm.

Situationen är snarlik i de övriga autonoma regionerna, som dock drabbats väldigt olika av pandemin. En av de mest utsatta regionerna har också varit Castilla-La Mancha, som registrerade sin topp på intensiven 30 mars med 356 patienter, när den normala kapaciteten endast är 117. Liknande var situationen i Castilla y León, som registrerade 345 inlagda på intensiven, trots att de ordinarie platserna knappt uppgick till 200.

En konsekvens av det minskade trycket är att patienter på intensiven i Madridregionen kunnat få besök av anhöriga, för första gången på flera veckor. Det rör sig om korta besök under stora skyddsåtgärder, men utgör en fundamental nyhet för patienter som kämpat för livet i ensamhet och med endast vårdpersonalens uppmuntrande ord som tröst.

Anledningen till att det ej längre presenteras siffror för antalet inlagda patienter är den bristande samordningen mellan de olika regionala myndigheterna. De autonoma administrationerna brukar olika redovisningsmetoder och en allmän fördröjning av siffrorna bidrar också till att de statliga myndigheterna avstått från uppdateringar i dagsläget.