Kyrkan i Edificio Tres Coronas har varit stängd i princip sedan larmsituationen utlystes i Spanien. Långdragna konflikter har lett till både stämningsansöknigar och avhopp. Nu kastar även de sista kvarvarande medlemmarna av styrelsen in handduken.
– Vi saknar förutsättningar att arbeta vidare och ställer härmed våra platser till förfogande. Stämman den 6 september får besluta om framtiden och välja en ny styrelse. Församlingen har ingen präst under överskådlig tid och någon verksamhet kan därför inte bedrivas, skriver de i ett brev till Skut och Biskop Thomas, daterat 16 april.

De skriver vidare:
”Styrelsen hade en plan för att komma tillrätta med de brister som visat sig där det också framförts kritik mot den gamla styrelsen men har nu konstaterat att det inte går att komma längre. Sedan den gamla styrelsen avgått har vi inte tillgång till dator, dokument eller nycklar till kassaskåp. Anssi Lakomaa, som avgått som ordföranden vägrar att lämna ifrån sig dessa. Enligt Anssi så är det du Camilla som sagt att han inte ska lämna över något.”

”Svenska kyrkan i utlandets beslut om stängning, indragna anslag samt att kalla hem sin utsända personal och att avbryta rekrytering av ny personal till församlingen innebär att det inte finnas någon präst i församlingen. Beslutet var ”under överskådlig” tid, vilket vi tolkar som att det i vilket fall inte kommer finnas ny personal på plats före stämman.”

”Den kvarvarande styrelsen har efter noggrann analys kommit fram till att det inte längre finns förutsättningar att driva verksamheten vidare. Styrelsen har den 15 april 2020 beslutat att fram till extrastämman utnämna ett lokalt juridiskt ombud med syfte att lägga Kyrkoföreningen i vila utan aktivitet fram till nästa stämma, samt avsluta alla avtal som kostar pengar för föreningen i syfte att en ny styrelse ska ha förutsättningar att arbeta vidare i höst.”

De tre anställda som tillsattes som vikarier av Skut i januari, åkte tillbaka till Sverige i slutet av mars. De uppdaterar dock kyrkans lokala hemsida och finns tillgängliga på e-post fuengirola@svenskakyrkan.se. Biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund svarar även på telefon +34 643 384 725.

Mer information:
https://www.svenskakyrkan.se