Det rör sig om sammanlagt 1 300 personer, bland dem 400 piloter, som valt att åtala Norwegian genom fackförbunden Sepla och USO. Detta efter att Norwegian ej erkänt dem som sina anställda och därmed lämnat personalen i Spanien utanför de åtgärder som just antagits för att sanera det krisdrabbade flygbolaget. Personalen i Spanien blev nyligen beordrade att sända tillbaka sina uniformer.

Det rör sig om kabinpersonal som är stationerad i Barcelona, Málaga, Alicante, Tenerife samt Gran Canaria. Norwegian hade de senaste åren vunnit viktiga marknadsandelar i Spanien och flög 2019 8,3 miljoner passagerare i landet.