Domstolen tillbakavisar en överklagan från socialistiska kommunalrådet Mercedes González, i egenskap av en av de drabbade. Hon opponerade sig mot att riksrevisionsverket Tribunal de Cuentas valt att ej utreda försäljningen, efter att detta backats upp av den nuvarande PP-styrelsen i Madrid.

Försäljningen av socialbostäder till den internationella fonden Blackstone väckte vrede hos de boende, som snart upplevde kraftigt höjda hyrespriser. Skandalen växte då Ana Botellas egen son José María Aznar Botella arbetar för Blackstone.

Den tidigare kommunledningen anmälde försäljningen, som uppgavs ha skett till ett kraftigt underpris, men när Partido Popular återvann makten i Madrid drogs anmälan tillbaka.