Spanien lämnar efter exakt 14 veckor den larmsituation som utlystes av regeringen 14 mars, med start påföljande dag. Den första tvåveckorsperioden av larmtillståndet kom att förlängas sex gånger, efter varierat men ständigt majoritetsstöd i parlamentet. Nedtrappningen och vägen ut ur undantagssituationen har slutligen avtalats av regeringspartierna PSOE och Unidas Podemos med liberala Ciudadanos samt baskiska PNV.

Den främsta skillnaden som inträder 21 juni är att rörelserestriktionerna helt upphör. Det blir sålunda fritt att resa inom hela Spanien och även inom Schengenområdet, något som blev klart så sent som 14 juni. Gränsen till Portugal öppnas dock först 1 juli. Balearerna börjar å sin sida redan 15 juni ta emot tyska turister. För barnfamiljer kanske den största nyheten är att lekparkerna åter får brukas.

Slutet på larmsituationen innebär dock ej att alla restriktioner upphör. Vi kommer under en längre tid, troligtvis tills ett vaccin mot Covid-19 tagits fram, tvingas följa både rekommendationer och påbud. Det är detta som kallas den nya normaliteten. Termen bidrar till att uppmärksamma att smittfaran ännu inte är över. Många experter befarar nya smitthärdar till hösten, som till och med skulle kunna vara allvarligare än de vi redan genomlevt.

Det är sålunda viktigt att känna till vilka normer som gäller i Spanien från och med söndag 21 juni. Dessa antogs 9 juni av regeringen genom ett dekret, bestående av sju kapitel och 31 punkter. Punkt fyra fastställer att ”alla medborgare bör vidtaga nödvändiga åtgärder för att förhindra risker för spridning av Covid-19”.

Det första man måste känna till är att påbudet att bära munskydd består, om man ej kan hålla ett säkerhetsavstånd till främmande människor på minst 1,5 meter. Det gäller från sex års ålder, medan även yngre barn rekommenderas ansiktsmask vid folksamlingar. Påbudet gäller vidare i kollektivtrafiken, på flyg, liksom i personbilar om man reser tillsammans med personer som man ej är samboende med. Det råder ej längre någon begränsing av antalet sittplatser som fylls i kollektivtrafiken.

På fartyg gäller ej påbudet, om säkerhetsavstånd kan hållas. Personer med dokumenterade fysiska besvär av munskyddet har dispens. Den som bryter mot påbudet på munskydd riskerar 100 euro i böter.

De normer som sedan tidigare fastställts för att förebygga smittspridning på arbetsplatserna består. Se tidigare artikel:
https://www.sydkusten.es

Det är dock inte så enkelt som att känna till vad regeringens dekret fastställer. Varje autonom region kan nämligen besluta om kompletterande normer, utifrån det lokala behovet. Det kan gälla särskild begränsning av folksamlingar eller förbud av vissa typer av aktiviteter. Framför allt kommer lokala regler att gälla när det gäller maximal beläggning av butiker, barer och restauranger. Grundregeln är att upprätthålla säkerhetsavstånd, det som kommit att kallas social distansering.

Hälsovårdsmyndigheterna kommer att vara på sin vakt och i händelse av en ny smitthärd tillåter de gällande lagarna införandet av karantäner individuellt, för specifika grupper eller kommunvis. Det handlar exempelvis om sådana åtgärder som ledde till isoleringen i slutet av februari av en hel hotellanläggning på södra Tenerife, eller av hela kommunen Igualada i Katalonien, innan larmsituationen utlystes. För att kunna utlysa karantän i större områden som en hel provins eller region, krävs dock att regeringen på nytt utlyser larmsituation.

Undantagstillståndet upphör med andra ord 21 juni, men inte undantagen. De fortsatta restriktionerna bör fungera som en ständig påminnelse om att vi alla under en längre tid kommer att gå på en slak lina och det är viktigt att alla går försiktigt och upprätthåller balansen, om vi ska undvika att trilla ned i en ny larmsituation.

Se dekretet om den nya normaliteten i statliga nyhetsbulletinen BOE (på spanska):
https://www.boe.es