Totalt har nu 103 personer givit positivt utslag vid PCR-test i Málaga och ytterligare sju personer vid en härd i Casa Bermeja. Trots det stora antalet smittade vid förläggningen har ingen person där hittills behövt sjukhusvård.

De lokala myndigheterna försäkrar att båda härdarna är helt under kontroll, men betonar samtidigt vikten av allmänna försiktighetsåtgärder. Málagaprovinsen har ej registrerat några nya dödsfall oå grund av Covid-19 de senaste två veckorna och endast en person har förlorat livet hittills i juni.