Mer än 70 procent av besökarna på Museo Picasso i Málaga är utlänningar, de flesta från Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Och Málaga har dessvärre inte så många turister i den nya normaliteten. Det leder till konsekvenser för kulturen, däribland Málagas stolthet som slog upp sina portar hösten 2003.

Museet har annonserat att den planerade utställningen ”Meret Oppenheim. Reflejo de una época” (Reflection of an era), ställs in. Det var höstens stora satsning, som skulle pågå från 20 oktober till 7 februari 2021. Motiveringen är att stängningen under flera månader samt det minskade besöksantalet därefter har resulterat i minskade intäkter.