Det rör sig om Íscar och Pedrajas, i sydöstra delen av provinsen. De har genom dekret av regionalstyret satts i karantän från och med 2 augusti och till en början under två veckor. Det innebär att byarnas innevånare ej får resa ut, men däremot förflytta sig mellan de två angränsande samhällena. Dock rekommenderas allmänheten att förbli i sina hem och endast gå ut för livsnödvändiga ärenden.

Beslutet fattas efter att 42 smittfall registrerats på kort tid i Íscar och ytterligare elva fall i Pedrajas. Det råder debatt om huruvida allmänheten kan beordras i kollektiv karantän utan att larmsituation råder, men detta konkreta beslut har styrkts av en lokal domstol.