Byggnationen av Esteponas sjukhus stod klart redan i december 2018, men anläggningen har förblivit stängd och icke operativ. Tisdag 25 augusti lämnades dock sjukhuset officiellt över till regionalmyndigheten. Detta efter att kommunen ansvarat för uppförandet, med en total investering på 16 miljoner euro. Vid ceremonin deltog regionalpresidenten Juan Manuel Moreno Bonilla och Esteponas borgmästare José María García Urbano.

För regionalmyndigheten återstår nu arbete för att bland annat anpassa operationssalar och laboratorier. Om allt går väl och situationen tillåter det, ska de första mottagningarna vara i drift på mindre än sex månader. Sjukhusets täckningsområde inkluderar omkring 100 000 invånare samt ytterligare cirka 36 000 under sommarmånaderna. Det nya sjukhuset kommer därmed att minska belastningen på Hospital Costa del Sol i Marbella.