Projektet “Ciudad Romana de Suel” (romerska staden Suel) består av sex faser uppdelade på sex år. Den första avslutade fasen består av tre utgrävningar på totalt 450 kvadratmeter. Parallellt med utgrävningarna har arkeologerna genomfört konsoliderings- och restaureringsarbete på de strukturer som hittills lokaliserats. Hela platsen sträcker sig över totalt 1 600 kvadratmeter.

Arkeologerna har funnit keramik som uppges ha ett samband med de strukturer som hittills grävts fram. Enligt forskarna kan det ha legat en hantverksfabrik för exploatering av produkter från havet och det omgivande landområdet. Fuengirolas borgmästare Ana Mula, beskrev i samband med ett besök på platsen, första fasen av projektet som mycket lovande.

Kommunens ambition är att Suel ska bli en av de största arkeologiska utgrävningarna i hela Europa. Teamet jobbar för att katalogisera fynden samt utveckla en virtuell plattform där Fuengirolaborna kan följa projektet.