Korruptionen i Marbella pågick under 15 års tid, mellan 1991 och 2006. Under dessa år drev kommunens byggchef, Juan Antonio Roca, Marbella som sitt eget företag. Hans illegala förvaltning av kommunens mark gav honom och många i hans omgivning en enorm förmögenhet. Alltifrån lokalpolitiker till fastighetsutvecklare tjänade stora pengar på de olagliga avtalen. Bubblan sprack våren 2006, när utredningen Operation Malaya inleddes. Malaya var bara början på uppdagandet av ett stort antal härvor i hela landet, som än idag påverkar det politiska livet i hög grad. Det skriver tidningen El País.

Juan Antonio Roca, som befanns vara hjärnan bakom härvan i Marbella, beviljades villkorlig frigivning i februari 2019 efter att ha suttit tolv år i fängelset. En annan huvudrollsinnehavare, före detta borgmästaren Julián Muñoz, fick i november 2018 tillåtelse att sitta av sitt straff i hemmet efter att ha åkt in och ut ur fängelset i Alhaurín de la Torre under flera år. Både Roca och Muñoz ställs dock fortfarande regelbundet inför rätta, tillsammans med andra politiker och företagare med koppling till korruptionen. Senast så sent som 30 november. Och ingen kan säga exakt hur många ärenden som återstår att reda ut.

Både åklagarmyndigheten i Málaga och regionaldomstolen i Andalusien uppger till El País att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ange hur många rättsfall som finns kvar inom ramen för Malaya. Det enda de kan säga säkert är att det ännu är många mål kvar att pröva. Enligt en av de åtalades advokater, rör det sig om omkring 50 ouppklarade fall med koppling till stadsbyggnadskaoset i Marbella.

Enligt El País är orsaken till den enorma mängden ärenden, att rättsfallen presenterades i flera olika omgångar. Medan vissa behandlas av den federala domstolen Audiencia Nacional, ligger andra på antikorruptionsåklagarämbetet i Málaga och ytterligare några på tingsrätten i Marbella.

Det finns en möjlighet att sätta stopp för de många rättegångarna och som antikorruptionsåklagaren överväger sedan flera år. Det handlar om att samla alla domar som rör en och samma tidsperiod, som i fallet med Marbella, och sedan tredubbla straffsatsen för det allvarligaste brottet. För att nå ett sådant avtal måste dock alla parter vara överens; åklagarmyndigheten, de åtalade, privata målsäganden samt Marbella kommun. Kommunen har fortfarande inte fått tillbaka de pengar som gick förlorade i korruptionshärvan, med undantag av intäkterna från försäljningar av en del av Rocas tillgångar samt skadestånd som han tvingats betala i samband med olika domar.

Rättegången denna vecka mot Roca, Muñoz och ytterligare ett tiotal före detta kommunalråd och företagare, hölls i provinsdomstolen i Málaga. De åtalade dömdes för diverse oegentligheter kopplade till stadsplaneringen i Marbella, till fängelsestraff på mellan sex och tolv månaders fängelse samt tio års ämbetsförbud. Roca närvarade fysiskt medan Muñoz deltog via videokonferens på grund av sin dåliga hälsa. Ingen av dem kommer dock att återvända till fängelset för ögonblicket.

Roca har redan dömts i ett flertal rättegångar till mer än 27 års fängelse, som har dragits ned till max 20 år. I februari förra året, när Roca hade suttit av tre fjärdedelar av sitt straff, beviljades han villkorlig frigivning. Muñoz beviljades tredje graden i oktober 2018 och kommer att kunna tjäna resten av sitt fängelsestraff i hemmet, med elektronisk fotboja.